Gefinancierde rechtsbijstand / Eigen bijdrage

Het inschakelen van een pro deo-advocaat behoort tot de mogelijkheden indien u voldoet aan bepaalde criteria. Een verzoek hiertoe wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Hieronder vindt u meer informatie over de Raad voor Rechtsbijstand en de criteria waaraan u moet voldoen als u een pro deo-advocaat wenst in te schakelen.

LET OP: deze informatie is alleen van toepassing op strafzaken.
Speelt bij u een andere zaak? Kijk dan op www.rvr.org voor de daarvoor geldende criteria.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is het orgaan dat beoordeelt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Daartoe wordt gekeken naar uw bruto jaarinkomen en naar uw vermogen. Omdat uw gegevens van dit jaar nog niet compleet zijn bij de Belastingdienst, worden uw gegevens van twee jaar eerder opgevraagd door de Raad. Dat jaar wordt ook wel het ‘peiljaar’ genoemd (voor 2016 geldt dus peiljaar 2014). Bent u op dit moment samenwonend of getrouwd? Dan wordt het inkomen van uw partner in het peiljaar ook meegenomen in de beoordeling, ook als u twee jaar geleden niet samenwonend of getrouwd was. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja, hoe hoog uw eigen bijdrage dan is. Tenslotte speelt de aard van de zaak ook een rol bij de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Onder het kopje “criteria” vindt u de exacte inkomens- en vermogensgrenzen zoals deze nu gelden, alsmede een nadere uitleg omtrent de aard van de zaak.


Criteria
(bron: www.rvr.org)

Inkomensgrenzen

Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eigen bijdrage wordt. Hieronder kunt u zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage voor u zal zijn.

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

U krijgt in strafzaken automatisch een korting van € 53,- op de bovengenoemde eigen bijdrage.

Peiljaarverlegging

De Raad kijkt in 2016 zoals gezegd naar uw inkomen en vermogen in het peiljaar 2014. Wanneer u sinds 2014 veel minder bent gaan verdienen (minimaal 15%) kunt u de Raad vragen om naar uw huidige situatie (2016) te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’. Hiervoor bestaat een apart formulier, welke u kunt vinden op de website van de Raad: www.rvr.org.

Vermogensgrenzen

U hebt geen recht op gefinancierde rechtsbijstand als uw vermogen in het peiljaar meer was dan het heffingsvrij vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Vrijgesteld vermogen per persoon
2014 (het peiljaar) € 21.139,-

Aard van de zaak

Niet voor ieder (strafrechtelijk) probleem wordt een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand toegewezen. Wilt u weten of uw zaak wel in aanmerking komt, neem dan gerust contact met ons op.


Gefinancierde rechtsbijstand en voorarrest

Volwassenen

Wanneer u wordt aangehouden en op het politiebureau vastzit, wordt gevraagd of u voorafgaand aan het eerste verhoor en/of tijdens het verhoor bijstand van een advocaat wenst. De bijstand die de bezoekende advocaat op het politiebureau verleend wordt vrijwel altijd vergoed, ongeacht uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Ook wanneer u een zogenaamde ‘voorkeursadvocaat’ opgeeft, geldt dat dit wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Hetzelfde geldt wanneer u later in verzekering gesteld zou worden op het politiebureau, ook dan komt een advocaat u (weer) bezoeken. Wederom geldt: of dit nu een voorkeursadvocaat is of niet, hier zijn voor u geen kosten aan verbonden omdat de bijstand op het politiebureau wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer u langer in voorlopige hechtenis moet blijven omdat de rechter dat heeft besloten, dan komt u ook voor de rest van de procedure in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, ongeacht uw inkomen of vermogen in het peiljaar. Een eigen bijdrage hoeft u in dat geval niet te voldoen.

Hoeft u niet langer in voorlopige hechtenis te blijven, dan gelden de reguliere criteria voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, inclusief het opleggen van een eigen bijdrage.

Minderjarigen

Minderjarigen die te maken krijgen met het strafrecht hebben altijd recht op een advocaat. Voor minderjarigen die vastzitten op het politiebureau of in een Justitiële Jeugd Inrichting geldt hetzelfde als voor volwassenen. Zij hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand en hoeven daarvoor geen eigen bijdrage te betalen.

Voor minderjarigen die niet vastzitten geldt ook dat zij recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand zonder dat daarvoor een eigen bijdrage betaald hoeft te worden, tenzij een transactie wordt aangeboden door het Openbaar Ministerie en het transactievoorstel minder dan 20 uur leer- of werkstraf inhoudt.